Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(EUSPA) Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Vesmír má pre náš každodenný život zásadný význam. Hlavným poslaním agentúry EUSPA je vykonávať vesmírny program Únie a poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby súvisiace s vesmírom s cieľom maximalizovať ich sociálno-ekonomické prínosy pre európsku spoločnosť a podniky. Agentúra spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí, podporuje rozvoj inovatívneho a konkurencieschopného dodávateľského a nadväzujúceho priemyslu, podporuje rast európskeho hospodárstva založeného na inováciách, prispieva k bezpečnosti občanov EÚ a bezpečnosti Únie a jej členských štátov a zároveň posilňuje strategickú autonómiu EÚ.

Location
Praha (Česká republika)