Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kedy sa dozviem výsledky testu CAST/P pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami?

  • Výsledky testov sa oznamujú prostredníctvom používateľského konta EPSO, a to približne 10 – 15 dní po ukončení testovacieho obdobia.
  • Pred uverejnením musia byť výsledky overené, schválené a potvrdené. Po oznámení výsledkov už nie je možné napadnúť presnosť otázok. 

Čo mám robiť, ak počas testovania monitorovaného na diaľku nastane technický alebo organizačný problém, ktorý by mohol ovplyvniť môj test/výkon?

Ak by nastal takýto problém, podniknite tieto kroky:

  • okamžite upozornite osobu poverenú dozorom alebo sa obráťte na vyhradené kontaktné/podporné miesto, aby vám pomohli problém čo najrýchlejšie vyriešiť, a požiadajte, aby sa tento incident zaznamenal písomne, A ZÁROVEŇ
  • do jedného kalendárneho dňa (t. j. do konca dňa, ktorý nasleduje po dni príslušných testov) kontaktujte úrad EPSO cez online kontaktný formulár a stručne popíšte problém, ktorý ste museli riešiť.