Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo si treba priniesť do hodnotiaceho centra?

Uchádzači si do hodnotiaceho centra so sebou prinesú:

  • pozvánku,
  • doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo pas),
  • dokumenty týkajúce sa cestovných výdavkov.