Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Akými pokynmi sa mám riadiť na počítačových testoch?

Question categories:

Skontrolujte si oznámenie o výberovom konaní alebo výzvu na vyjadrenie záujmu týkajúcu sa vášho výberového konania, kde nájdete informácie o počte otázok, trvaní testov a požadovanom minimálnom počte bodov.

Príchod do testovacieho centra:

Adresu testovacieho centra nájdete prostredníctvom odkazu v potvrdení rezervácie. Toto potvrdenie nájdete vo svojom používateľskom konte EPSO po uskutočnení rezervácie termínu testov. Do centra musíte prísť aspoň 30 minút pred stanoveným termínom. Ak prídete neskoro alebo svoj termín zmeškáte, nemôžeme vám zaručiť voľné miesto.
Odporúčame, aby ste si pred testom prečítali informácie poskytnuté v odpovedi na otázku Aké sú pravidlá správania v testovacích centrách?

Pri testoch s otázkami s voliteľnými odpoveďami:

Bude vám ponúknuté prvé voľné miesto na sedenie. Ak prídete v predstihu, je možné, že dostanete možnosť absolvovať testy skôr, než bol dohodnutý termín. V prípade, že meškanie bude pre okolnosti, ktoré sú mimo kontroly nášho dodávateľa, napríklad technické problémy, dlhšie ako 30 minút, môžete testovacie centrum požiadať o preloženie termínu na iný dátum.

Pri prípadovej štúdii, písomnom odbornom teste a prekladových testoch:

Uchádzačom odporúčame, aby rátali s tým, že v prípade neočakávaného oneskorenia strávia v testovacom centre viac času. V závislosti od povahy problému môže byť ovplyvnený harmonogram skúšok a vo výnimočných prípadoch by to mohlo viesť k oneskoreniam trvajúcim až niekoľko hodín. Ďalšie informácie budú v prípade potreby poskytnuté priamo v testovacom centre.

Kontrola totožnosti:

Do testovacieho centra si musíte priniesť:

  • vytlačené potvrdenie rezervácie z vášho používateľského konta EPSO;
  • platný doklad totožnosti s aktuálnou fotografiou a podpisom, napríklad: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz s fotografiou, vnútroštátne/regionálne povolenie na pobyt, vojenský preukaz totožnosti.
  • Ak na preukaze totožnosti s fotografiou nie je podpis, musíte predložiť ďalší doklad totožnosti s podpisom, napríklad: vodičský preukaz bez fotografie, bankovú kartu/kreditnú kartu.

Vaše osobné údaje na uvedených dokumentoch musia zodpovedať údajom vo vašom používateľskom konte EPSO.

Začiatok testu:

Upozorňujeme, že nemôžete požiadať o zmenu pracovnej stanice, ktorá vám bola pridelená.

 

Hneď na začiatku testu sa od vás bude vyžadovať potvrdenie vášho mena. Ak sa pri teste neuvádza vaše meno, stlačte na obrazovke tlačidlo „No“ a okamžite informujte osobu vykonávajúcu dozor.
Všetky pokyny v testoch vrátane inštruktážneho videa, úvodných obrazoviek a dotazníka sa za bežných okolností uvádzajú vo vašom druhom jazyku. Nemusí to platiť v prípade výberových konaní pre lingvistov.
Testy sa budú konať v jazykoch, ktoré ste si zvolili v prihláške. Môžete si ich skontrolovať na svojom používateľskom konte EPSO. Upozorňujeme, že voľbu jazyka už po podaní prihlášky nemožno zmeniť. 
Každá pracovná stanica bude mať k dispozícii toto vybavenie: 

  • zmazateľnú poznámkovú tabuľu,
  • zmazateľný značkovač,
  • myš pre pravákov,
  • IBA PRE testy vo výberových konaniach CAST/P: kalkulačka so základnými funkciami (vyobrazená nižšie alebo podobná, v závislosti od konkrétneho testovacieho centra). Vzhľadom na to, že ide o zjednodušené kalkulačky, návody na ich používanie sa už nebudú poskytovať. Vašou povinnosťou je presvedčiť sa ešte pred začiatkom testu, že kalkulačka funguje (vrátane vymazania pamäti).
  • kalkulačka na obrazovke (pozri obrázok 4) v prípade absolvovania numerických testov,
  • jednorazové zátky do uší (na vyžiadanie),
  • chrániče sluchu, ktoré sú umiestnené v priehradke medzi pracovnými stanicami, alebo na požiadanie.

Pred začatím testovania skontrolujte, či všetko vybavenie funguje. Ak budete počas testov potrebovať pomoc, upozornite osobu vykonávajúcu dozor.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Inštruktážne video:

Pred začatím testovania vás 5 až 10-minútové inštruktážne video (podľa typu testu) oboznámi s tým, ako sa v teste orientovať a ako odpovedať na otázky.
To, ako testovacie prostredie funguje a ako sa ovláda, je v inštruktážnom videu podrobne vysvetlené, takže sa vychádza z toho, že uchádzači sú o týchto funkciách dostatočne informovaní a úrad EPSO nebude v tejto súvislosti akceptovať žiadne sťažnosti.
Pri niektorých otázkach sa budete musieť posúvať dole po obrazovke, aby ste si mohli prečítať celú otázku a všetky možné odpovede. Ak ste inštruktážne video absolvovali a ste pripravený začať s testom, kliknite na tlačidlo „END“ a spustite test.

Prestávky a ukončenie testov:

Mali by ste dokončiť všetky testy.
Je možné, že v priebehu testov budete môcť využiť dobrovoľnú prestávku. Jej presné načasovanie vám bude oznámené v pozvánke.
Dajte si pozor, aby ste prestávku neúmyselne neukončili (kliknutím na tlačidlo „END“), pretože v tom prípade sa spustí nasledujúci test.
Ak v priebehu testov opustíte testovaciu miestnosť v ktoromkoľvek inom čase (neplánovaná prestávka), nepripočíta sa vám žiadny čas navyše.
Ak chcete testy ukončiť v predstihu, môžete po informovaní osoby vykonávajúcej dozor potichu opustiť miestnosť.
Vždy, keď vstúpite do testovacej miestnosti alebo ju opustíte, musíte sa zahlásiť a odhlásiť.

Dotazník:

Na konci testov (s výnimkou simulovaného vybavovania elektronickej pošty) vás požiadajú o vyplnenie 5-minútového dotazníka týkajúceho sa vašich dojmov z testovania. Táto časť nie je určená na pripomienky/podnety k technickým otázkam ani na žiadosti o zrušenie otázok (pozri príslušné najčastejšie otázky). Tento dotazník sa neboduje.

Po ukončení testu:

Na konci testov môžete osobu vykonávajúcu dozor požiadať o osvedčenie o účasti na kurze v testovacom centre.
Výsledky testov sa v testovacích centrách neposkytujú.
Po ukončení fázy testovania sa výsledky spracujú v spoločnosti Prometric, zašlú sa úradu EPSO a výberová komisia ich schváli na osobitnom zasadnutí. Tento postup zvyčajne trvá niekoľko týždňov.
V prípade potreby sa môže testovacie obdobie predĺžiť.