Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké sú pravidlá správania v testovacích centrách?

Question categories:

Každý, kto poruší tieto pravidlá správania, môže byť vykázaný z testovacieho centra a vylúčený z výberového konania.

Ste povinný dodržiavať poriadok testovacieho centra Prometric (k dispozícii aj v testovacom centre v deň konania testov) a všetky pokyny personálu testovacieho centra.

Každé testovanie sa vykonáva pod dohľadom a zaznamenáva na videozáznam. Aby sa zaistilo bezpečné prostredie pre testy, uskutočňujú osoby vykonávajúce dozor fyzický dohľad v priebehu testovania.

Potraviny a nápoje sú povolené len v čakárni, nie však v testovacej miestnosti. V testovacích centrách sa neposkytuje žiadne občerstvenie.

Testy musíte absolvovať bez akýchkoľvek pomôcok alebo vybavenia s výnimkou pomôcok a vybavenia poskytnutých v testovacom centre.

Všetky zakázané predmety (napríklad hodinky, papier a pero, knihy, poznámky, inštrukcie, aktovky, tašky, kalkulačky, počítače, notebooky, tablety, mobilné telefóny, MP3 prehrávače, fotoaparáty a pod.) sa musia vypnúť (v prípade zariadení, ktoré vydávajú zvuk) a odložiť do poskytnutých skriniek. V prípade niektorých prekladových testov (ak je to výslovne uvedené v oznámení o výberovom konaní) si môžu uchádzači priniesť vlastné slovníky. Pozri osobitnú otázku „Môžem si na prekladové testy priniesť vlastné slovníky?“ v sekcii Najčastejšie otázky.

Počas vizuálnej prehliadky vás môžeme požiadať o zloženie okuliarov. 

Nosenie šperkov, s výnimkou snubných prsteňov a obrúčok, nie je v testovacej miestnosti povolené.

Všetky odevy alebo šperky, ktorých nosenie je v testovacej miestnosti povolené, musí mať uchádzač po celý čas na sebe. Odložené odevy alebo šperky sa musia uložiť do skrinky.

Prometric ani úrad EPSO nepreberajú žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie osobného majetku, ktorý si uchádzač priniesol do testovacieho centra.

Tehotné uchádzačky sa nemusia podrobiť bezpečnostnej kontrole. Oznámte personálu centra Prometric, ak si neželáte podstúpiť túto kontrolu.

Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom robiť kópie alebo záznam testov alebo ich verejne sprístupniť. Celý obsah testov zostáva majetkom úradu EPSO.

Fajčenie je v testovacom centre prísne zakázané.

V testovacej miestnosti by ste nemali hovoriť. Ak potrebujete pomoc, upozornite osobu vykonávajúcu dozor zdvihnutím ruky.

Hrubé, urážlivé, hanlivé alebo ohrozujúce správanie voči personálu alebo iným uchádzačom nebude tolerované a môže viesť k vylúčeniu z výberového konania.