Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Reserve lists - Linguistic Assistants

The lists for the competition "Linguistic Assistants" (EPSO/AST/152/22) have been published on our website: Linguistic Assistants - Estonian (ET) Linguistic Assistants - Croatian (HR) Linguistic Assistants - Italian (IT) Linguistic Assistants - Dutch (NL) Linguistic Assistants - Polish (PL) Linguistic Assistants - Portuguese (PT) Information about recruiting institutions and quotas can be found on each list’s page.

Post date:

Competition for linguistic assistants EPSO/AST/152/22 - test on finalisation of a text of 29 September

As announced in our message posted on our website in May, we are happy to confirm that the test on finalisation of a text will take place on 28 September 2023. The invitations were published earlier this month in the EPSO Accounts. Candidates must book for the test before tomorrow 19 September 12:00 (midday) Brussels time. For help with your booking, please contact to our contractor Prometric.

Post date:

Informácie pre uchádzačov vo výberovom konaní AST/152/22 – test týkajúci sa finalizácie textu

Z dôvodu oneskoreného vývoja IT systémov potrebných na realizáciu testu týkajúceho sa finalizácie textu nie je možné v tejto fáze oznámiť presný dátum (dátumy) testu. Už teraz je však zrejmé, že testy sa nebudú konať skôr ako v septembri 2023. Konečné a potvrdené informácie/plánovanie budú uverejnené na týchto webových stránkach a včas oznámené v pozvánkach zaslaných na používateľské kontá EPSO. Odporúčame vám pravidelne si kontrolovať používateľské konto EPSO.

Post date:

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom úradu EPSO) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie. Predseda(-kyňa) Zastupujúci(-a) predseda(-kyňa) Členovia Zastupujúci členovia

Post date: