Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Reserve list - Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

The list for the competition has been published on our website. Information about recruiting institutions and quotas can be found on the list’s page.

Post date:

Final results of the competition - Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

Publication of assessment center and final competition results in the candidates’ EPSO accounts: 19/12/2022 Number of candidates on the reserve list: 46 Minimum score: 123.00 points The reserve list will be published on our web site around a month after the publication of the final competition results in the candidates' EPSO accounts.

Post date:

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA ) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie. Predseda BACCARO Vincenzo Zastupujúci predseda GEORGIEVA Doroteya DALPOZZO Luca MILLOT Pascal ROSENBAUM Eckehard Členovia VAN DRIESSCHE Frank MUNSCH Nicolas BRAUHOFF Marcin KLENIATIS Nikolaos KASTRISSIANAKIS Efstratios GEORGIOU Georgiana PAOLI Federico KLOCKENBRING Christoph WEINZIERL Sebastian KWANTES Denise EMPL Erich CUADRAT-GRZYBOWSKA Katarzyna GEORGITSI Evangelia BLOMSMA Jeroen DE BONI Bruno STANECKI Rafal DRAGOTA Mihai KOROKNAI Maria LAUWERS Szilvia DEGERBECK Eric OVSOVA Iva KOULOUTERIS Christos Zastupujúci členovia N/A

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

Uverejnenie informácií o pripustení do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 01/04/2022 Približný počet uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy výberového konania: 140 Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie do ďalšej fázy výberového konania: 30​

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

Uverejnenie informácií o pripustení do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 15/02/2022 Približný počet uchádzačov pripustených do ďalšej fázy testovania (Talent Screener): 410

Post date: