Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 09/03/2020 Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 10 Minimálny počet bodov: 125,5​ Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date:

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 16/09/2019 Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 34 Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 37​

Post date:

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA ) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie. Predseda Bidoglio Giovanni Zastupujúci predseda Debille Godelieve Thenner Birgitt Collotte Pascal Girardi, Riccardo Členovia Agundez Ana Aldave De Las Heras Laura Annand Hugh Barreiro Hurle Jesus Bremier Stéphane Bui huy Hien Calenbuhr Vera Cardoso De Jesus Ana Cristina Cihlar Milan Eloirdi Rachel Eriksson Arne Fatica Serena Fortuny Guasch Joaquim Kayitakire François Kenny Robert Kolodziejak Andreas Kourti Naouma Larcher Martin Marin Ferrer Montserrat Maschio Isabella Mayer Klaus Micale Fabio Mubareka Sarah Nardo Michela Negro Paolo Noel Marc Pakalin, Sazan Panagos Panos Peinador Veira Miguel Perrotta Domenico Petracco Marco Robertson Barry Rosenbaum Eckehard Saveyn Bert Schade Burkhard Simola Kaisa Simoneau Catherine Skouloudis Andreas Steen Marc Strobl Peter Toth Katalin Villanueva Alejandro Wieladek Rafal Wilhelmi Frank Wilkening Heinz Zagorowicz Klaudia Zastupujúci členovia N/A

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania – druhá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 20/06/2019 Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 30 Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 37​

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania – prvá fáza - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 23/05/2019 Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 30 Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 37​

Post date: