Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Rámec schopností úradu EPSO

Úrad EPSO uverejnil začiatkom roka 2022 svoj nový rámec schopností, ktorý sa začne používať v roku 2023. Sú v ňom vymedzené schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre účinný výkon určitej práce. Tento rámec zároveň poskytuje transparentné informácie na účely výberových konaní tým, že objasňuje požadované spôsobilosti, ktoré musia uchádzači preukázať v rámci príslušných testov výberového konania.

Na tento účel používa úrad EPSO od roku 2010 rámec schopností pozostávajúci z ôsmich všeobecných schopností. Potreby inštitúcií EÚ sa však postupom času vyvíjajú. Preskúmanie rámca schopností bolo nevyhnutným predpokladom na vytvorenie rozmanitej skupiny talentov, ktoré dokážu účinne uspokojiť potreby inštitúcií a odzrkadľujú aktuálny pokrok na súčasnom trhu práce.

Upozorňujeme, že okrem všeobecných schopností hľadajú inštitúcie EÚ v prípade špecializovanejších profilov uchádzačov, ktorí sú vysokokvalifikovaní vo svojom odbore. Informácie o požadovaných schopnostiach v príslušnom odbore a o testoch na hodnotenie všeobecných, ako aj odborných schopností sú uvedené v príslušných oznámeniach o výberových konaniach.

Nižšie sa môžete oboznámiť so všeobecnými schopnosťami a súvisiacimi základnými prvkami.