Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Prístupnosť

Toto webové sídlo spravuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Je navrhnuté tak, aby ho využíval čo najväčší počet ľudí, a jeho obsah by mal byť prístupný a zrozumiteľný čo najväčšiemu počtu ľudí bez diskriminácie.

Úrad EPSO sa zameriava na to, aby ponúkal rovnaké príležitosti a prístup pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod, zdravotný stav, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Stav súladu

Toto webové sídlo je navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie EN 301 549 v2.1.2. Čiastočne zodpovedá úrovni „AA“ usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o dosiahnutie úplnej prístupnosti webového sídla nemusí byť určitý obsah, ako napríklad niektoré dokumenty a videá, ešte optimalizovaný. Týchto obmedzení sme si vedomí. Situáciu neustále monitorujeme. Robíme všetko pre to, aby sme prvky prístupnosti stále zlepšovali.

Spätná väzba

Pošlite nám spätnú väzbu. Vďaka nej sa budeme môcť zlepšovať. Ak máte ťažkosti s prístupom k niektorým častiam tohto webového sídla, kontaktujte nás a my sa vám čo najskôr ozveme.