Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Consiliul Uniunii Europene

Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului UE, situat la Bruxelles, pentru a discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernele lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora au convenit în cadrul reuniunilor. Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE.

Consiliul Uniunii Europene își recrutează personalul prin concursuri generale sau proceduri de selecție organizate la nivel interinstituțional de către Oficiul European pentru Selecția Personalului. Uneori, Consiliul UE angajează personal cu contract pe durată determinată, în regim de agenți temporari sau contractuali. Acest lucru este valabil pentru toate instituțiile.

Location
Bruxelles (Belgia)