Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże (na stanowiskach specjalistycznych)

Aktualne procedury naboru
03/08/2022
Termin
17/08/2022 - 12:00 (czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Paryż (Francja)

EUNB oferuje płatne staże osobom świeżo po studiach w celu umożliwienia im zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zapoznania się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności z celami EUNB.

Stażyści będą mieli możliwość rozwijania wiedzy fachowej w następujących dziedzinach: analiza i przejrzystość danych, regulacja ostrożnościowa i nadzór ostrożnościowy, innowacje, postępowanie i konsumenci, analiza ekonomiczna i analiza ryzyka, zarządzanie i sprawy zewnętrzne, prawo i zgodność z przepisami. Stażyści będą uczestniczyć w wykonywaniu obowiązków spoczywających na pracownikach urzędu i poznają środowisko pracy unijnych agencji, a przy okazji doświadczą pełnego wrażeń życia w Paryżu.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami z 2022 r. dotyczy sześciu następujących rodzajów stanowisk w głównych obszarach działalności urzędu:

  • Pomoc dla Departamentu Analizy Danych, Sprawozdawczości i Przejrzystości (DART) – nr ref. stanowiska: TR TECH 2022/DART
  • Pomoc dla Departamentu ds. Regulacji Ostrożnościowej i Polityki Nadzoru (PRSP) – nr ref. stanowiska: TR TECH 2022/PRSP
  • Pomoc dla Departamentu ds. Innowacji, Postępowania i Konsumentów (ICC) – nr ref. stanowiska: TR TECH 2022/ICC
  • Pomoc dla Departamentu ds. Analiz Ekonomicznych i Analizy Ryzyka (ERA) – profil referencyjny: TR TECH 2022/ERA
  • Pomoc dla Działu ds. Zarządzania i Spraw Zewnętrznych (GEA) – nr ref. stanowiska: TR TECH 2022/GEA
  • Pomoc dla Działu ds. Kwestii Prawnych i Zgodności z Przepisami (LC) – nr ref. stanowiska: TR TECH 2022/LC

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: Staż w EUNB jest oferowany na wstępny okres 6 miesięcy i może zostać przedłużony o kolejny okres do 12 miesięcy, nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne