Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Staże (na stanowiskach asystenckich)

Aktualne procedury naboru
03/08/2022
Termin
17/08/2022 - 12:00 (czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Paryż (Francja)

EUNB oferuje płatne staże osobom świeżo po studiach w celu umożliwienia im zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zapoznania się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności z celami EUNB.
Stażyści będą mieli możliwość rozwijania wiedzy fachowej w dziedzinie zasobów ludzkich, finansów, IT i usług korporacyjnych. Będą wykonywać zadania wchodzące w zakres obowiązków pracowników urzędu i poznają środowisko pracy unijnych agencji, a przy okazji doświadczą pełnego wrażeń życia w Paryżu.
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami z 2022 r. dotyczy sześciu następujących rodzajów stanowisk w głównych obszarach działów operacyjnych:

  •  Pomoc dla zespołów EUNB – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/EBAT
  •  Pomoc dla Działu ds. Komunikacyjnych (Coms) – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/COMMS
  •  Pomoc dla Działu ds. Finansów i Zamówień (FP) – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/FP
  •  Pomoc dla Działu Zasobów Ludzkich (HR) – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/HR
  •  Pomoc dla Działu ds. Technologii Informacyjnych (IT) – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/IT
  •  Pomoc dla Działu Wsparcia Korporacyjnego (CS) – nr ref. stanowiska: TR ADMIN 2022/CS

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia
Czas trwania: Staż w EUNB jest oferowany na wstępny okres 6 miesięcy i może zostać przedłużony o kolejny okres do 12 miesięcy, nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.
Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)
Terminy rozpoczęcia stażu: Różne