Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Listy rezerwowe

successful candidate

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2022 

 

Wszystkie listy rezerwowe EPSO są publikowane na stronach odpowiednich konkursów. Od maja 2018 r. nie są już zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ważność następujących list rezerwowych została przedłużona. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony.

Najnowsze informacje na ten temat będą na bieżąco zamieszczane na tej stronie.


Listy rezerwowe, które już nie są ważne

Ponieważ ważność list rezerwowych utworzonych dla określonego rodzaju lub określonej liczby konkursów została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organami UE, podjął decyzję o nieprzedłużeniu ważności list rezerwowych wymienionych poniżej: