Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(FRA) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja gromadzi oraz analizuje dane w UE i tym samym pomaga instytucjom UE i krajom UE w zrozumieniu i podejmowaniu wyzwań dotyczących ochrony praw podstawowych wszystkich obywateli UE.

Location
Wiedeń (Austria)