Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Parlament Europejski pełni wraz z Radą Unii Europejskiej rolę głównego organu decyzyjnego UE. Posłowie do europarlamentu wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. Parlament Europejski zatrudnia w sumie około 8 tys. urzędników i innych pracowników. Pochodzą oni ze wszystkich krajów UE i pracują w budynkach Parlamentu, które znajdują się w trzech różnych miastach (w Luksemburg, Strasburgu i Brukseli), oraz w biurach informacyjnych w państwach członkowskich.

Parlament Europejski rekrutuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Europosłowie rekrutują też akredytowanych asystentów parlamentarnych. Pracowników czasowych rekrutują agencje pośrednictwa pracy. Z kolei oddelegowani eksperci krajowi są zatrudniani za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej. Parlament Europejski oferuje przez cały rok wiele różnych staży.

Location
Bruksela (Belgia)
Luksemburg (Luksemburg)
Strasburg (Francja)