Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów, z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli z wszystkich krajów UE. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Aby zostać zatrudnionym na stanowisku urzędnika w Komitecie Regionów, trzeba przejść otwarty konkurs zorganizowany dla instytucji europejskich przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Europejski Komitet Regionów zatrudnia także pracowników na czas określony i pracowników kontraktowych. Pracownicy organów lokalnych, regionalnych i krajowych lub organizacji międzyrządowych mogą też ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku oddelegowanego eksperta krajowego.

Location
Bruksela (Belgia)