Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

W ramach Rady UE, której siedziba znajduje się w Brukseli, ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz aby wspólnie koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania w imieniu swoich rządów zobowiązań dotyczących działań uzgodnionych na posiedzeniach. Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

Rada Unii Europejskiej rekrutuje swoich pracowników z reguły w drodze otwartych konkursów i procedur naboru. Organizuje je dla instytucji unijnych Europejski Urząd Doboru Kadr. Czasami Rada UE zatrudnia pracowników niezatrudnionych na stałe, jako pracowników kontraktowych lub zatrudnionych na czas określony. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Location
Bruksela (Belgia)