Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) zajęła od 1 kwietnia 2021 r. miejsce Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci. Jej misją jest wspieranie zainteresowanych podmiotów w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu przez skuteczne zarządzanie programami, które pomaga w realizacji projektów przyczyniających się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. CINEA wdraża część unijnych programów finansowania w dziedzinie transportu, energii i działań w dziedzinie klimatu. W perspektywie finansowej na lata 2021–2027 rozszerzono portfolio programów agencji z naciskiem na wkład w realizację priorytetu Komisji Europejskiej, jakim jest Zielony Ład.

Location
Bruksela (Belgia)