Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy na testy tłumaczenia pisemnego mogę przynieść swoje słowniki?

W ośrodkach egzaminacyjnych nie są dostępne żadne słowniki, ale w przypadku niektórych testów tłumaczenia pisemnego (jeżeli wyraźnie przewidziano to w ogłoszeniu o konkursie) kandydaci mogą przynieść ze sobą swoje słowniki.
 
Dozwolone są wyłącznie słowniki drukowane, między ich strony nie można wsuwać żadnych luźnych kartek. W słownikach nic nie powinno być zaznaczone i nie mogą one zawierać żadnych odręcznych notatek.
 
Słowniki elektroniczne nie są dozwolone. Materiały pisemne, wydrukowane (na przykład z internetu) lub skserowane nie są dozwolone. Książki, broszury lub wszelkie inne materiały pomocnicze również nie są dozwolone.
 
Kandydaci muszą zadbać o to, aby stawić się w ośrodku egzaminacyjnym na czas, ponieważ słowniki zostaną najpierw skontrolowane.