Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak mam odpowiedzieć na pytania w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności)?

Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi, klikając na przycisk „tak” lub „nie”.

W przypadku wybrania odpowiedzi „tak” wyświetli się pytanie szczegółowe, na które należy odpowiedzieć.

W przypadku wybrania odpowiedzi „nie” należy przejść do kolejnego pytania.