Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności („Talent Screener”) do następnego etapu?

You can refer to the Notice of Competition to see how many candidates will be invited to the next stage of the competition. However it is often a maximum of 3 times the number of laureates.