Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Świetnie znam języki, mój wynik powinien być lepszy.

Question categories:

Wymogi stawiane kandydatom są bardzo wysokie, a konkurencja ogromna. Należy posiadać doskonałe umiejętności redagowania tekstu w swoim języku głównym, doskonałe umiejętności rozumienia tekstu w języku źródłowym, a także często znajomość kultury powiązanej z językiem źródłowym i docelowym lub wiedzę specjalistyczną w jednym lub kilku obszarach tematycznych.