Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie pokrywa żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z uczestnictwem w testach komputerowych lub testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych).

Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

Kandydaci biorący udział w testach oceny zintegrowanej mogą, w odpowiednich przypadkach, złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podróży, ale nie mogą ubiegać się o zwrot wszystkich faktycznie poniesionych kosztów (art. 2). Jeśli chodzi o koszty pobytu, dofinansowanie jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy testy oceny zintegrowanej odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni lub jeżeli przerwa między nimi wynosi nie więcej niż trzy dni (art. 6). Zgodnie z poniższymi zasadami kandydatom nie przysługuje dofinansowanie kosztów zakwaterowania za nocleg przed testami oceny zintegrowanej lub po tych testach:

Ważne: Kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu trzeba wysłać w ciągu 3 miesięcy od daty testu.

Za podstawę do obliczeń zasadniczo służy adres zamieszkania podany na koncie EPSO kandydata.

Jeżeli przysługuje Ci zwrot kosztów:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgia

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu, można znaleźć w odpowiedzi na inne pytanie.