Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe?

Question categories:

Osoby nieprzestrzegające poniższych zasad mogą zostać wyproszone z ośrodka egzaminacyjnego i wykluczone z kolejnych etapów konkursu.

Należy przestrzegać Regulaminu ośrodka egzaminacyjnego Prometric (dostępnego również w ośrodku w dniu testów) i wszystkich instrukcji przekazanych przez pracowników ośrodka egzaminacyjnego.

Każda sesja egzaminacyjna jest monitorowana i nagrywana na video. Aby zapewnić bezpieczne otoczenie podczas testów, osoby nadzorujące prowadzą na miejscu regularny monitoring.

Jeść i pić można wyłącznie w poczekalni, nigdy w pomieszczeniu egzaminacyjnym. W ośrodku nie serwuje się jedzenia ani picia.

Podczas testów można korzystać wyłącznie z materiałów i sprzętu udostępnionych w ośrodku egzaminacyjnym.

Wszelkie zabronione przedmioty (np. zegarki, kartki papieru i długopisy, książki, notatki, instrukcje, teczki, torebki, kalkulatory, komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, aparaty fotograficzne itp.) należy wyłączyć (w przypadku wszelkich przedmiotów wydających dźwięk) i zostawić w udostępnionych do tego celu zamykanych schowkach. W przypadku niektórych testów tłumaczenia pisemnego (jeżeli wyraźnie przewidziano to w ogłoszeniu o konkursie) kandydaci mogą przynieść ze sobą swoje słowniki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedzi na pytanie „Czy na testy tłumaczenia pisemnego mogę przynieść swoje słowniki?”.

Podczas kontroli kandydat może zostać poproszony o zdjęcie okularów. 

W pomieszczeniu egzaminacyjnym nie wolno mieć na sobie żadnej biżuterii z wyjątkiem obrączki i pierścionka zaręczynowego.

Odzieży lub biżuterii, które są w pomieszczeniu egzaminacyjnym dozwolone, nie można w nim zdejmować. Zdjęte ubranie lub biżuterię należy zdeponować w schowku.

Ani EPSO, ani Prometric nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia kandydata na terenie ośrodka egzaminacyjnego.

Kobiety w ciąży są zwolnione z obowiązku poddania się kontroli przy użyciu skanera – jeśli zdecydują się z tego zwolnienia skorzystać, powinny poinformować o tym pracowników firmy Prometric.

Kopiowanie i nagrywanie lub zapisywanie w jakikolwiek sposób treści testów oraz ich publiczne udostępnianie jest surowo zabronione. Wszelkie treści są własnością EPSO.

Palenie w ośrodku egzaminacyjnym jest surowo wzbronione.

Rozmawianie w pomieszczeniu egzaminacyjnym jest zabronione. Wszelkie prośby o pomoc kandydaci powinni sygnalizować podniesieniem ręki.

Jeśli kandydat zachowuje się w sposób niestosowny, agresywny lub obraźliwy wobec pracowników ośrodka egzaminacyjnego lub innych kandydatów, jego zachowanie nie będzie tolerowane i może skutkować wykluczeniem z konkursu.