Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Ramy kompetencji EPSO

Na początku 2022 r. EPSO opublikowało nowe ramy kompetencji. Nowe ramy kompetencji zaczną być stosowane w 2023 r. Określają one kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku i jasno określają, na użytek procedur naboru, jakimi kompetencjami powinni wykazać się kandydaci podczas testów konkursowych.

EPSO stosuje ramy kompetencji obejmujące osiem kompetencji ogólnych od 2010 r. Jednak wraz z upływem czasu potrzeby instytucji UE zmieniają się. Przegląd ram kompetencji to pierwszy krok do zbudowania zróżnicowanego, utalentowanego zespołu, który będzie odpowiadał potrzebom instytucji i odzwierciedlał zmiany, jakie zachodzą dziś na rynku pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk instytucje UE szukają kandydatów, którzy oprócz kompetencji ogólnych mają również wysokie kwalifikacje w swoich specjalizacjach. Informacje na temat kompetencji wymaganych w danej dziedzinie oraz testów mających na celu ocenę umiejętności o charakterze ogólnym i kompetencji związanych z dziedziną konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z opisem kompetencji ogólnych i kompetencji szczegółowych.