Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Dostępność

Portalem „EU careers” zarządza Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Portal został zaprojektowany w taki sposób, aby korzystało z niego jak najwięcej osób. Zamieszczone w nim treści powinny być dostępne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, z których nikt nie powinien czuć się dyskryminowany.

EPSO stara się zapewniać wszystkim kandydatom równe szanse i jednakowy dostęp, bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zgodność z normą i wytycznymi

Portal zaprojektowano tak, aby był zgodny z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v2.1.2. Jest częściowo zgodny z poziomem „AA” określonym w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez nas w celu zapewnienia pełnej dostępności portalu, pewne treści, takie jak niektóre dokumenty i filmy wideo, mogły nie zostać zoptymalizowane. Zdajemy sobie sprawę z tych ograniczeń. Stale monitorujemy sytuację i dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć funkcje związane z dostępnością.

Uwagi

Podziel się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli wprowadzić usprawnienia. Jeśli napotykasz problemy związane z dostępnością niektórych stron naszego portalu, skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.