Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe kan ik solliciteren?

De selectieprocedures voor een baan bij de EU-instellingen verschillen naargelang van de personeelscategorie waarvoor u solliciteert.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over elke categorie. Over het algemeen is het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) verantwoordelijk voor de selectie, met name voor ambtenaren in vaste dienst.

Op onze oefentests-pagina vindt u een overzicht van onze tests. Zo krijgt u een idee van de vaardigheden die u misschien nog moet ontwikkelen om te kunnen slagen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina personeelsstatuut en de pagina veelgestelde vragen. Er zijn ook pagina’s over de verschillende carrièremogelijkheden en de huidige vacatures.

Vaste personeelsleden

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Arbeidscontractanten

Arbeidscontractanten worden op twee manieren aangeworven:

1) CAST Permanent 

Arbeidscontractanten kunnen worden aangeworven via de permanente CAST-selectieprocedure. 

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectie-instrument voor arbeidscontractanten). "Permanent" betekent hier dat er geen uiterste datum is om op een CAST-profiel te reageren. Het is een selectiemethode zonder einddatum.

Op onze pagina over vacatures vindt u de permanente CAST-oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor diverse profielen, zoals financiën, politieke zaken/EU-beleid, secretariaats- en kantoormedewerkers, informatietechnologie, rechten of communicatie, om er maar een paar te noemen. Als u solliciteert, moet u de daarmee verband houdende instructies volgen.   

Om deel te nemen aan de selectie moet u een EPSO-account aanmaken en een aantal gegevens over uw persoon, opleiding en professionele achtergrond invoeren in de CAST-databank.

Als u een sollicitatie indient voor de permanente CAST-selectieprocedure betekent dit niet dat u automatisch zult worden uitgenodigd voor de tests. 

Wanneer vacatures moeten worden ingevuld, gaan de EU-instellingen, -organen en -agentschappen op zoek naar geschikte kandidaten in de CAST-databank. Vervolgens stellen zij een shortlist op van een beperkt aantal kandidaten wier vaardigheden overeenkomen met de functievereisten in kwestie.

Deze voorgeselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor tests die door EPSO worden georganiseerd: meerkeuzetoetsen per computer (toetsen op het gebied van verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen), een competentietest (kennis op het vakgebied) of een taalvaardigheidstest (voor linguïsten).  Het testsysteem wordt momenteel aangepast. Intussen organiseert EPSO alleen de toetsen op het gebied van het redeneervermogen, maar niet de competentietests. De aanwervende diensten van de EU-instellingen passen de selectieprocedure voor arbeidscontractanten hieraan aan en informeren hun bevoegde diensten over de te volgen procedure.

Als u geslaagd bent voor de tests kunt u worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk worden aangeworven.

Lees meer over de procedure op onze pagina CAST Permanent, waar u uw sollicitatie rechtstreeks kunt indienen.  

 

2) Ad hoc vacatures

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen kunnen indien nodig ook arbeidscontractanten aanwerven om specifieke vacatures in te vullen. Dat gaat dan om deskundigen op heel diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld financieel assistent, sociaal wetenschapper, webmaster of cyberbeveiligingsingenieur. 

In tegenstelling tot de permanente CAST-procedure geldt voor elke vacature een uiterste indieningstermijn en zijn er specifieke richtlijnen betreffende de sollicitatie, de aanwervingsprocedure en alle andere aspecten.

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen publiceren ad hoc vacatures voor arbeidscontractanten en stellen hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures vast

Op onze pagina over vacatures vindt u de actuele vacatures voor arbeidscontractanten. 

Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen worden in de regel voor een beperkte periode in dienst genomen om ambtenaren te vervangen of bepaalde diensten te versterken

Zij kunnen worden ingezet voor diverse functies, bijvoorbeeld op het gebied van sociale wetenschappen, projectmanagement, vertaling, wetenschappelijke analyse of programmeren. 

De EU-instellingen, -agentschappen en -organen die tijdelijke medewerkers zoeken, kunnen vacatures publiceren op de EPSO-pagina carrièremogelijkheden en de selectieprocedure zelf organiseren.

Afhankelijk van de actuele behoeften kunnen zij ook de organisatie van de selectieprocedure aan EPSO delegeren. In dat geval hoort bij de selectieprocedure een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, die meer informatie bevat over het gewenste functieprofiel, de toelatingscriteria en de tests.

Meer vacatures zijn te vinden op de vacaturewebsites van de EU-instellingen en -organen.
 

Gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) zijn gekwalificeerde ambtenaren uit de EU-lidstaten die hun expertise voor een bepaalde periode ten dienste stellen van de EU.

De EU-instellingen en -agentschappen doen een beroep op hen wanneer zij medewerkers nodig hebben met zeer specifieke competenties, b.v. op het gebied van techniek, beveiliging, juridische of financiële zaken, om er maar enkele te noemen.

De vacatures voor GND’s worden vaak bekendgemaakt op de EPSO-pagina carrièremogelijkheden. Alle details over het selectieproces, de detacheringsvoorwaarden, de toelatingscriteria en de aard van de taken zijn te vinden in de desbetreffende bekendmaking van vacature. 

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen die op zoek zijn naar GND’s organiseren hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures. 

De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de actuele mogelijkheden.

Overige
  • Uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn in dienst van uitzendbureaus. Zij kunnen tijdelijk worden ingezet in de EU-instellingen, maar zijn geen EU-personeelsleden.

Uitzendkrachten verrichten diverse manuele, technische en andere specifieke taken.

Uitzendbureaus in Brussel

Randstad
Prinsenstraat 8-10
1000 Brussel
Telefoon: Tel. +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Website: www.randstad.be

Start People
Koningsstraat 153
1210 Brussel
Telefoon: Tel. +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Louizapoortgalerij 203/5
1050 Brussel
Telefoon: +32 2 52 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Website: www.daoust.be

 

Uitzendbureaus in Luxemburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

  • EU-deskundigen

Deskundigen op een bepaald beleidsgebied van de EU kunnen hun gegevens invullen in een database van deskundigen bij een van de EU-instellingen en ‑agentschappen.

Na deze registratie kunnen zij afhankelijk van de behoeften voor specifieke taken in dienst worden genomen.

Ontdek hoe u deskundige van de Europese Commissie kunt worden.

Zie ook de communautaire dienst voor informatie over onderzoek en ontwikkeling (CORDIS).

 

  • Parlementaire medewerkers

Parlementaire medewerkers werken rechtstreeks met de leden van het Europees Parlement en verrichten een groot aantal ondersteunende taken. Hun standplaats is Brussel, Straatsburg of Luxemburg.

Zie de website van het Europees Parlement voor meer informatie.

Op de websites van de fracties van het Europees Parlement vindt u informatie over hun aanwervingsprocedures.

 

  • Freelancevertalers en ‑tolken

Vertalers en tolken kunnen ook als freelancer aan het werk voor de EU-instellingen.

U vindt oproepen voor freelancevertalers:

Mocht u als freelancetolk voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of het Hof van Justitie willen werken, kijk dan op Interpreting for Europe.

 

  • Onderhouds- en kantinepersoneel

Bepaalde personeelsleden, zoals onderhouds- en kantinepersoneel, werken bij de EU-instellingen via externe bedrijven.

Met die bedrijven worden contracten gesloten na openbare aanbestedingen.

Meer informatie vindt u op de pagina over EU-financiering en aanbestedingen.