Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe kan ik solliciteren?

De selectieprocedures voor een baan bij de EU-instellingen verschillen naargelang van de personeelscategorie waarvoor u solliciteert.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over elke categorie. Over het algemeen is het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) verantwoordelijk voor de selectie, met name voor ambtenaren in vaste dienst.

Op onze oefentests-pagina vindt u een overzicht van onze tests. Zo krijgt u een idee van de vaardigheden die u misschien nog moet ontwikkelen om te kunnen slagen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina personeelsstatuut en de pagina veelgestelde vragen. Er zijn ook pagina’s over de verschillende carrièremogelijkheden en de huidige vacatures.

Vaste personeelsleden

De EU-instellingen selecteren vaste personeelsleden door middel van vergelijkende onderzoeken die op onze website worden gepubliceerd.

Voor elk vergelijkend onderzoek wordt een aankondiging van vergelijkend onderzoek gepubliceerd met een uitvoerige beschrijving van het gezochte profiel, de functie, de toelatingscriteria en de selectieprocedure.

Om te solliciteren moeten alle kandidaten een EPSO-account aanmaken. Dit account is belangrijk voor de communicatie en het ontvangen van berichten tijdens een selectieprocedure.

Voor elk vergelijkend onderzoek wordt een jury benoemd, die de kandidaten tijdens het gehele proces beoordeelt.

Er zijn twee soorten vergelijkende onderzoeken: algemene vergelijkende onderzoeken en vergelijkende onderzoeken voor specialisten. Deze worden in alle officiële talen van de EU aangekondigd.

Algemene vergelijkende onderzoeken staan open voor afgestudeerden uit alle vakgebieden en vereisen geen werkervaring. Geslaagde kandidaten kunnen worden aangeworven als administrateurs in rang AD5.

Vergelijkende onderzoeken voor specialisten hebben betrekking op specifieke gebieden en vereisen voor de meeste profielen beroepservaring. Zij staan open voor zowel afgestudeerden als niet-afgestudeerden. Geslaagde kandidaten kunnen worden aangeworven als administrateurs vanaf rang AD6 of als assistent vanaf rang AST 3 of hoger.

Een selectieprocedure verloopt in verschillende fasen, waarin telkens via een reeks tests en andere methoden de belangrijkste competenties en professionele vaardigheden van de kandidaten worden beoordeeld:

Algemene vergelijkende onderzoeken

  • Tests redeneervermogen (verbaal, numeriek en abstract)
  • Kennistest over de EU
  • Digitale vaardigheidstest
  • Schriftelijke test

Vergelijkende onderzoeken voor specialisten

  • Tests redeneervermogen (verbaal, numeriek en abstract)
  • Vakgerelateerde test
  • Schriftelijke test
     

Alle tests worden uitsluitend online gehouden met toezicht op afstand, op één dag. Meer informatie over de EPSO-tests vindt u op de speciale pagina.

Na de selectieprocedure wordt een reservelijst van geslaagde kandidaten opgesteld.

Wanneer vacatures moeten worden ingevuld, gaan de EU-instellingen op zoek naar geschikte kandidaten op de reservelijst. Zij nodigen degenen die het best passen bij het gezochte profiel uit voor een sollicitatiegesprek.

Afhankelijk van het vergelijkend onderzoek kan de selectieprocedure voor vast EU-personeel enkele tot meerdere maanden in beslag nemen.

Meer informatie over de EPSO-tests vindt u onder “EPSO-tests: mythes en feiten” in onze rubriek veelgestelde vragen.

Arbeidscontractanten

Arbeidscontractanten worden op twee manieren aangeworven:

1) CAST Permanent 

Arbeidscontractanten kunnen worden aangeworven via de permanente CAST-selectieprocedure. 

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectie-instrument voor arbeidscontractanten). "Permanent" betekent hier dat er geen uiterste datum is om op een CAST-profiel te reageren. Het is een selectiemethode zonder einddatum.

Op onze pagina over vacatures vindt u de permanente CAST-oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor diverse profielen, zoals financiën, politieke zaken/EU-beleid, secretariaats- en kantoormedewerkers, informatietechnologie, rechten of communicatie, om er maar een paar te noemen. Als u solliciteert, moet u de daarmee verband houdende instructies volgen.   

Om deel te nemen aan de selectie moet u een EPSO-account aanmaken en een aantal gegevens over uw persoon, opleiding en professionele achtergrond invoeren in de CAST-databank.

Als u een sollicitatie indient voor de permanente CAST-selectieprocedure betekent dit niet dat u automatisch zult worden uitgenodigd voor de tests. 

Wanneer vacatures moeten worden ingevuld, gaan de EU-instellingen, -organen en -agentschappen op zoek naar geschikte kandidaten in de CAST-databank. Vervolgens stellen zij een shortlist op van een beperkt aantal kandidaten wier vaardigheden overeenkomen met de functievereisten in kwestie.

Deze voorgeselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor tests die door EPSO worden georganiseerd: meerkeuzetoetsen per computer (toetsen op het gebied van verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen), een competentietest (kennis op het vakgebied) of een taalvaardigheidstest (voor linguïsten).  Het testsysteem wordt momenteel aangepast. Intussen organiseert EPSO alleen de toetsen op het gebied van het redeneervermogen, maar niet de competentietests. De aanwervende diensten van de EU-instellingen passen de selectieprocedure voor arbeidscontractanten hieraan aan en informeren hun bevoegde diensten over de te volgen procedure.

Als u geslaagd bent voor de tests kunt u worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk worden aangeworven.

Lees meer over de procedure op onze pagina CAST Permanent, waar u uw sollicitatie rechtstreeks kunt indienen.  

 

2) Ad hoc vacatures

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen kunnen indien nodig ook arbeidscontractanten aanwerven om specifieke vacatures in te vullen. Dat gaat dan om deskundigen op heel diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld financieel assistent, sociaal wetenschapper, webmaster of cyberbeveiligingsingenieur. 

In tegenstelling tot de permanente CAST-procedure geldt voor elke vacature een uiterste indieningstermijn en zijn er specifieke richtlijnen betreffende de sollicitatie, de aanwervingsprocedure en alle andere aspecten.

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen publiceren ad hoc vacatures voor arbeidscontractanten en stellen hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures vast

Op onze pagina over vacatures vindt u de actuele vacatures voor arbeidscontractanten. 

Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen worden in de regel voor een beperkte periode in dienst genomen om ambtenaren te vervangen of bepaalde diensten te versterken

Zij kunnen worden ingezet voor diverse functies, bijvoorbeeld op het gebied van sociale wetenschappen, projectmanagement, vertaling, wetenschappelijke analyse of programmeren. 

De EU-instellingen, -agentschappen en -organen die tijdelijke medewerkers zoeken, kunnen vacatures publiceren op de EPSO-pagina carrièremogelijkheden en de selectieprocedure zelf organiseren.

Afhankelijk van de actuele behoeften kunnen zij ook de organisatie van de selectieprocedure aan EPSO delegeren. In dat geval hoort bij de selectieprocedure een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, die meer informatie bevat over het gewenste functieprofiel, de toelatingscriteria en de tests.

Meer vacatures zijn te vinden op de vacaturewebsites van de EU-instellingen en -organen.
 

Gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) zijn gekwalificeerde ambtenaren uit de EU-lidstaten die hun expertise voor een bepaalde periode ten dienste stellen van de EU.

De EU-instellingen en -agentschappen doen een beroep op hen wanneer zij medewerkers nodig hebben met zeer specifieke competenties, b.v. op het gebied van techniek, beveiliging, juridische of financiële zaken, om er maar enkele te noemen.  

De vacatures voor GND’s worden vaak bekendgemaakt op de EPSO-pagina carrièremogelijkheden. Alle details over het selectieproces, de detacheringsvoorwaarden, de toelatingscriteria en de aard van de taken zijn te vinden in de desbetreffende bekendmaking van vacature. 

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen die op zoek zijn naar GND’s organiseren hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures. 

De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de actuele mogelijkheden.

Andere contracten

Uitzendkrachten

   Uitzendkrachten zijn in dienst van uitzendbureaus. Zij kunnen tijdelijk worden ingezet in de EU-instellingen, maar zijn geen EU-personeelsleden.

   Uitzendkrachten verrichten diverse manuele, technische en andere specifieke taken.

   Uitzendbureaus in Brussel  
    
      Randstad 
      Prinsenstraat 8-10
      1000 Brussel
      Tel: +32 2 643 4790
      E-mail: inhouse_1230@randstad.be
      Website: www.randstad.be

      Start People
      Koningsstraat 153
      1210 Brussel
      Tel: +32 2 212 1920
       E-mail: eu@startpeople.be

      DAOUST
      Louizapoortgalerij 203/5
      1050 Brussel
      Tel: +32 2 513 14 14 
      E-mail: publicsector@daoust.be
      Website: www.daoust.be

   Uitzendbureaus in Luxemburg

      Randstad
      5, Rue des Primeurs
      L-2361 Strassen
      Luxemburg

      ADECCO Luxembourg S.A.
      5, Rue des Mérovingiens
      L-8070 Bertrange
      Luxemburg

EU-deskundigen

  Deskundigen op een bepaald beleidsgebied van de EU kunnen hun gegevens invullen in een database van deskundigen bij een van de EU-instellingen en ‑agentschappen.

  Na deze registratie kunnen zij afhankelijk van de behoeften voor specifieke taken in dienst worden genomen.

  Ontdek hoe u deskundige van de Europese Commissie kunt worden.

  Zie ook de communautaire dienst voor informatie over onderzoek en ontwikkeling (CORDIS).

 

Parlementaire medewerkers

  Parlementaire medewerkers werken rechtstreeks met de leden van het Europees Parlement en verrichten een groot aantal ondersteunende taken. Hun standplaats is Brussel, Straatsburg of Luxemburg.

  Zie de website van het Europees Parlement voor meer informatie.

  Op de websites van de fracties van het Europees Parlement vindt u informatie over hun aanwervingsprocedures.

 

Freelancevertalers en ‑tolken

  Vertalers en tolken kunnen ook als freelancer aan het werk voor de EU-instellingen.

  U vindt oproepen voor freelancevertalers:

  Mocht u als freelancetolk voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of het Hof van Justitie willen werken, kijk dan op Interpreting for Europe.

 

Onderhouds- en kantinepersoneel

   Bepaalde personeelsleden, zoals onderhouds- en kantinepersoneel, werken bij de EU-instellingen via externe bedrijven.

   Met die bedrijven worden contracten gesloten na openbare aanbestedingen.

 

Meer informatie vindt u op de pagina over EU-financiering en aanbestedingen. Kijk ook op de vacaturepagina van EPSO.