Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

EU-instellingen

De EU-instellingen vormen de kern van het EU-systeem. De instellingen zijn opgericht door nationale regeringen om hen te helpen de doelstellingen te verwezenlijken die zij in de oprichtingsverdragen hebben vastgelegd. Zij zijn de belangrijkste besluitvormingsorganen van de Europese Unie.

EPSO selecteert kandidaten voor de volgende EU-instellingen: Europees Parlement, Europese Raad, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), Europese Rekenkamer (ERK), Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Europese Ombudsman en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Location
Brussel (België)
Luxemburg (Luxemburg)