Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Aan welke regels moet ik me in het testcentrum houden?

Question categories:

Als u zich niet aan de volgende gedragsregels houdt, kan u de toegang tot het testcentrum worden ontzegd en kunt u van de rest van de selectieprocedure worden uitgesloten.

U moet zich houden aan de huisregels van de Prometric-testcentra (ook ter inzage in het testcentrum op de dag van de tests) en aan alle instructies van het personeel.

Elk centrum beschikt over bewakingspersoneel en videotoezicht. In de testruimte houden surveillanten toezicht op de kandidaten.

Voedsel en dranken zijn toegestaan in de wachtruimtes, maar niet in de testruimte zelf. Het testcentrum biedt zelf geen voedsel of dranken aan.

U mag tijdens de tests alleen gebruikmaken van de door het testcentrum verstrekte hulpmiddelen.

Alle verboden voorwerpen (bijvoorbeeld horloges, pen en papier, boeken, notities, instructies, aktetassen, handtassen, rekenmachines, computers, laptops, tablets, mobiele telefoons, mp3-spelers, camera's, enz.) moeten worden uitgeschakeld (voor zover zij geluid kunnen maken) en worden achtergelaten in de daarvoor aangewezen kluisjes. Voor sommige vertaaltests mogen kandidaten zelf woordenboeken meebrengen. In dat geval staat dat expliciet in de Aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Zie ook de vraag: "Mag ik mijn woordenboeken meebrengen naar de vertaaltests?"

Uw bril kan nauwgezet worden gecontroleerd. 

Op uw trouw- of verlovingsring na, mag u geen sieraden dragen in de testruimte.

Alle tot de testruimte toegelaten kleding of sieraden moet u voor de duur van de tests blijven dragen. Als u een kledingstuk uittrekt of een sieraad afdoet, moet u dit in uw kluisje deponeren.

Noch Prometric, noch EPSO is aansprakelijk voor verlies van of schade aan door u meegebrachte persoonlijke eigendommen.

Bent u zwanger, dan hoeft u niet door het veiligheidspoortje als u het personeel van Prometric hiervan op de hoogte stelt.

Het is strikt verboden om de testvragen te kopiëren of voor anderen beschikbaar te maken. U mag ze ook op geen enkele manier opnemen of registreren De volledige inhoud van de tests blijft eigendom van EPSO.

Het is ten strengste verboden om in het testcentrum te roken.

In de testruimte mag u niet praten. Heeft u hulp nodig, dan kunt u een surveillant waarschuwen door uw hand op te steken.

Onbeleefd, grof, kleinerend of bedreigend gedrag tegenover medewerkers of andere kandidaten wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van het vergelijkend onderzoek.