Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Competentiekader van EPSO

EPSO heeft begin 2022 zijn nieuwe competentiekader gepresenteerd. Het nieuwe competentiekader zal vanaf 2023 worden gebruikt.Het competentiekader beschrijft de competenties die essentieel zijn voor een bepaalde functie. Het biedt u heldere informatie over de selectieprocedure en maakt duidelijk van welke kwaliteiten u geacht wordt blijk te geven bij de desbetreffende toetsen van het vergelijkend onderzoek.

Daarvoor maakt EPSO sinds 2010 gebruik van een competentiekader met acht algemene competenties. De behoeften van de EU-instellingen zijn in de loop der tijd echter geëvolueerd. Om daarin te voorzien en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het dan ook zaak een gevarieerde pool met talent te vormen. Daarvoor moest in de eerste plaats het competentiekader worden aangepast.

Houd er rekening mee dat de EU-instellingen niet alleen algemene competenties nodig hebben, maar voor de meer gespecialiseerde profielen ook op zoek zijn naar kandidaten die hooggekwalificeerd zijn op een bepaald vakgebied. Informatie over welke vaardigheden voor de functie worden gevraagd en hoe de vakspecifieke en de algemene competenties worden getest, vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

Bekijk hieronder de algemene vaardigheden en de ankers.