Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Toegankelijkheid

Deze website wordt beheerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). De inhoud moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.

EPSO streeft ernaar alle kandidaten gelijke kansen te bieden, zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensovertuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, rijkdom, afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Normen

Deze website voldoet aan de technische norm EN 301 549 v2.1.2 voor websites en mobiele apps en komt gedeeltelijk overeen met niveau “AA” van de richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud (WCAG), versie 2.1.

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat sommige onderdelen, bijvoorbeeld bepaalde documenten en video’s, nog niet zijn geoptimaliseerd. Wij zijn ons bewust van deze beperkingen en volgen de situatie op de voet. Wij proberen de toegankelijkheid voortdurend te verbeteren.

Feedback

Uw opmerkingen zijn welkom, zodat wij de website verder kunnen verbeteren. Als u moeilijkheden ondervindt met bepaalde delen van onze website, neem dan contact met ons op. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.