Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Listi ta’ riżerva

successful candidate

L-aħħar aġġornament: 17/11/2022 

 

Il-listi ta’ riżerva kollha tal-EPSO huma ppubblikati fil-paġni rilevanti tal-kompetizzjoni. Minn Mejju 2018 dawn m’għadhomx elenkati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-validità tal-listi ta’ riżerva li ġejjin ġiet estiża. Id-data tat-tmiem ta’ dawn il-listi tista’ tkun estiża mill-ġdid fil-futur.

Jekk jogħġbok ikkonsulta dejjem din il-paġna għall-aħħar aġġornamenti.


Listi ta’ Riżerva magħluqin

Peress li l-validità tal-listi ta’ riżerva għal ċertu tip/numru ta’ kompetizzjonijiet ġiet estiża diversi drabi, l-Awtorità tal-Ħatra ddeċidiet, bi qbil mal-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE kkonċernati, li tagħlaq il-listi ta’ riżerva li ġejjin: