Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kif tapplika

Il-proċeduri ta’ selezzjoni għall-impjiegi fl-istituzzjonijiet tal-UE jvarjaw skont il-kategoriji tal-persunal li għalihom japplikaw il-kandidati.

Aqra t-taqsimiet t’hawn taħt biex issib informazzjoni dettaljata dwar kull kategorija. B’mod ġenerali, b’mod partikolari għall-persunal permanenti, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) huwa inkarigat mis-selezzjoni.

Tista’ wkoll tiċċekkja l-paġna tat-testijiet tal-EPSO tagħna fejn tista’ ssib deskrizzjoni ġenerali tat-testijiet tagħna u tikseb idea ta’ liema ħiliet jista’ jkollok bżonn tiżviluppa biex tirnexxi.

Għal aktar dettalji, ikkonsulta r-regolamenti tal-persunal u l-paġna tal-FAQs tal-EPSO. Tgħallem aktar dwar il-profili tal-karrieri tal-UE tal-EPSO u l-opportunitajiet ta’ xogħol disponibbli.

Staff permanenti

L-istituzzjonijiet tal-UE jagħżlu l-istaff permanenti permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħin reklamati fis-sit web tagħna.

Avviż ta’ Kompetizzjoni jakkumpanja kull kompetizzjoni miftuħa, li jipprovdi d-dettalji kollha dwar il-profil tax-xogħol mixtieq, id-dmirijiet, il-kriterji tal-eliġibbiltà u l-proċeduri ta’ selezzjoni.

Biex japplikaw, l-applikanti kollha jridu joħolqu profil tal-EPSO, l-għodda ewlenija biex jirċievu notifiki u komunikazzjonijiet matul proċedura ta’ selezzjoni.

Bord tas-Selezzjoni, maħtur għal kull kompetizzjoni, jevalwa l-kandidati matul il-proċess kollu.

Hemm żewġ tipi ta’ kompetizzjonijiet, Kompetizzjonijiet Ġenerali u Kompetizzjonijiet Speċjalizzati, li jitħabbru bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Il-kompetizzjonijiet ġenerali huma miftuħin għall-gradwati mill-oqsma kollha u mhi meħtieġa l-ebda esperjenza professjonali. Il-kandidati li jgħaddu jistgħu jiġu rreklutati bħala amministraturi fil-grad AD5.

Il-kompetizzjonijiet speċjalizzati huma għal oqsma speċifiċi u ġeneralment jeħtieġu esperjenza professjonali għall-biċċa l-kbira tal-profili. Huma miftuħin kemm għall-gradwati kif ukoll għal dawk mhux gradwati. Il-kandidati li jgħaddu jistgħu jiġu rreklutati bħala amministraturi li jibdew fil-grad AD6 jew bħala assistenti li jibdew fil-grad AST 3, jew ogħla.

Hemm diversi passi għal proċedura ta’ selezzjoni, kull wieħed b’varjetà ta’ testijiet u metodi oħra li jivvalutaw il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet professjonali:

Kompetizzjonijiet ġenerali

 • Testijiet tal-ħiliet tar-raġunament (verbali, numeriċi u astratti)
 • Test tal-għarfien dwar l-UE
 • Test tal-ħiliet diġitali
 • Eżami bil-miktub

Kompetizzjonijiet speċjalizzati

 • Testijiet tal-ħiliet tar-raġunament (verbali, numeriċi u astratti)
 • Test relatat mal-qasam
 • Eżami bil-miktub
   

It-testijiet kollha se jsiru esklussivament online, bl-użu ta’ testijiet b’inviġilazzjoni mill-bogħod, f’jum wieħed. Għal aktar informazzjoni dwar it-testijiet tal-EPSO jekk jogħġbok żur il-paġna ddedikata.

Il-proċedura ta’ selezzjoni tfasslet biex tistabbilixxi lista ta’ riżerva tal-kandidati li jgħaddu.

Kull meta jkun hemm bżonn ta’ reklutaġġ, l-istituzzjonijiet tal-UE jfittxu l-kandidati xierqa fil-lista ta’ riżerva u jistiednu lil dawk li l-aktar jaqblu mal-pożizzjoni vakanti għal intervista għal xogħol.

Skont il-kompetizzjoni, il-proċedura ta’ selezzjoni għal staff permanenti tal-UE tista’ ddum minn ftit xhur sa diversi xhur.

Tista’ wkoll issir taf aktar dwar it-testijiet tal-EPSO, inkluż "Testijiet tal-EPSO: miti u fatti", fit-taqsima tal-FAQs tagħna.

Staff kuntrattwali

L-istaff kuntrattwali jiġi rreklutat b’żewġ modi:

1) Aġenti Kuntrattwali - CAST Permanent 

L-Aġenti Kuntrattwali jistgħu jiġu rreklutati permezz tal-proċedura ta’ selezzjoni CAST Permanent. 

CAST tfisser Għodda għas-Selezzjoni tal-Aġenti Kuntrattwali (Contract Agents Selection Tool); Permanent tfisser li l-proċess jibqa’ miftuħ, mingħajr skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

Fil-paġna tagħna dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol tista’ ssib is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess tal-CAST Permanent għal profili bħall-finanzi, l-affarijiet politiċi/il-politiki tal-UE, is-segretarji u l-iskrivani, it-teknoloġija tal-informazzjoni, il-liġi, il-komunikazzjoni, biex insemmu biss ftit. L-applikanti għandhom isegwu l-istruzzjonijiet assoċjati magħha.   

Il-proċedura tirrikjedi li jinħoloq profil tal-EPSO u li tiddaħħal informazzjoni personali, professjonali u edukattiva fil-bażi tad-data CAST.

Il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-proċedura ta’ selezzjoni CAST Permanent ma tfissirx li l-kandidati jiġu mistiedna awtomatikament għat-testijiet. 

Kull meta jinqalgħu ħtiġijiet ta’ reklutaġġ, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu jfittxu fil-bażi tad-data CAST u jelenkaw numru limitat ta’ applikanti li l-ħiliet tagħhom jaqblu mar-rekwiżiti tal-impjieg inkwistjoni.

Dawn l-applikanti preselezzjonati se jiġu mistiedna jagħmlu testijiet organizzati mill-EPSO: testijiet b’għażla multipla (MCQ) ibbażati fuq il-kompjuter li jinkludu raġunament verbali, numeriku u astratt; test tal-kompetenza (għarfien fil-qasam tal-ispeċjalizzazzjoni) jew test tal-komprensjoni tal-lingwa (għall-profili lingwistiċi).  Sakemm isiru aġġustamenti għas-sistema tal-ittestjar, l-EPSO se jkun responsabbli biss għall-organizzazzjoni tat-testijiet ta’ raġunament, iżda mhux għat-testijiet tal-kompetenza. Is-servizzi ta’ reklutaġġ tal-istituzzjonijiet tal-UE se jadattaw il-proċedura ta’ selezzjoni tal-Aġenti Kuntrattwali kif xieraq, u se jżommu lis-servizzi rilevanti tagħhom infurmati dwar il-proċedura applikabbli.

Dawk li jirnexxilhom jgħaddu mit-testijiet jistgħu jiġu mistiedna għal intervista u eventwalment jiġu reklutati.

Tgħallem aktar dwar il-proċess fil-paġna tal-CAST Permanent tagħna li minnha tista’ tapplika direttament.  

 

2) Aġenti Kuntrattwali – Postijiet vakanti ad hoc

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu wkoll jirreklutaw staff kuntrattwali biex jimlew pożizzjonijiet speċifiċi kull meta jkun hemm bżonn. F’dan il-każ, l-esperti jistgħu jintalbu jkopru varjetà ta’ rwoli, minn assistent finanzjarju, sa xjentist soċjali, webmaster, inġinier taċ-ċibersigurtà, biex insemmu xi ftit. 

Għall-kuntrarju tal-proċess tal-CAST Permanent, kull post vakanti għandu skadenza għall-applikazzjoni u fih informazzjoni dwar l-applikazzjoni, il-proċedura ta’ reklutaġġ u d-dettalji l-oħra kollha.

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jippubblikaw postijiet vakanti għal staff kuntrattwali ad hoc u jistabbilixxu l-proċeduri ta’ applikazzjoni u reklutaġġ tagħhom stess

Tista’ ssib postijiet vakanti għal staff kuntrattwali miftuħa fuq il-paġna tal-opportunitajiet ta’ xogħol tagħna. 

Persunal temporanju

L-aġenti temporanji jiġu reklutati biex jissostitwixxu uffiċjali jew biex isaħħu ċerti servizzi, ġeneralment għal perjodu limitat ta’ żmien

Il-persunal temporanju jista’ jkun meħtieġ għal varjetà ta’ rwoli bħal xjenzati soċjali, managers tal-proġetti, tradutturi, analisti xjentifiċi, uffiċjali tal-ipprogrammar, fost ħafna oħrajn. 

L-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE li jkunu qed jirreklutaw jistgħu jippubblikaw il-postijiet battala tal-persunal temporanju fuq il-paġna tal-opportunitajiet ta’ impjieg tal-EPSO u jorganizzaw il-proċess ta’ selezzjoni huma stess.

Skont il-ħtiġijiet differenti li jinqalgħu f’ċertu mument, jistgħu jiddelegaw l-organizzazzjoni tal-proċedura ta’ selezzjoni lill-EPSO. Fil-każ tal-aħħar, Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess takkumpanja l-proċedura ta’ selezzjoni u tinkludi dettalji dwar il-profil tal-impjieg mixtieq, il-kriterji tal-eliġibbiltà u t-testijiet.

Tista’ ssib aktar pożizzjonijiet fuq is-siti web tal-postijiet ta’ impjiegi battala tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.
 

Esperti nazzjonali sekondati (SNEs)

L-Esperti Nazzjonali Sekondati (SNEs) huma impjegati taċ-ċivil ikkwalifikati mill-Istati Membri tal-UE li jġibu l-għarfien espert tagħhom fl-UE għal perjodu ta’ żmien stabbilit.

L-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE jirreklutawhom kull meta jkollhom bżonn staff b’ħiliet uniċi offruti mill-SNEs: għarfien espert tekniku, ta’ sigurtà, legali u finanzjarju, fost ħafna oħrajn.  

Il-pożizzjonijiet tal-SNEs spiss jiġu rreklamati fil-paġna tal-opportunitajiet ta’ impjieg tal-EPSO. Tista’ ssib id-dettalji kollha relatati mal-proċess tas-selezzjoni, il-kundizzjonijiet tas-sekondar, il-kriterji ta’ eliġibbiltà u n-natura tal-kompiti fl-avviż ta’ post vakanti rispettiv. 

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE li jirreklutaw huma responsabbli mill-applikazzjoni u l-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom stess. 

Ikkuntattja r-rappreżentanza permanenti għall-UE ta’ pajjiżek għal informazzjoni dwar opportunitajiet attwali.

Kuntratti oħra

Persunal interim

   Il-persunal interim hu impjegat minn aġenziji tax-xogħol temporanju biex iwettqu kompiti fl-istituzzjonijiet tal-UE fuq bażi temporanja. Mhumiex membri tal-persunal tal-UE.

   Il-persunal interim ikopri varjetà ta’ rwoli manwali, tekniċi u oħrajn speċifiċi.

   Aġenziji fi Brussell  
    
      Randstad 
      Rue des Princes 8-10
      1000 Bruxelles
      Telefown: +32 2 643 4790
      Email: inhouse_1230@randstad.be
      Sit web: www.randstad.be

      Start People
      Rue Royal, 153
      1210 Brussels
      Telefown: +32 2 212 1920
       Email: eu@startpeople.be

      DAOUST
      Galerie de la porte Louise 203/5
      1050 Bruxelles
      Telefown: +32 2 513 14 14 
      Email: publicsector@daoust.be
      Sit web: www.daoust.be

   Aġenziji fil-Lussemburgu

      Randstad
      5, Rue des primeurs
      L-2361 Strassen
      Luxembourg

      ADECCO Luxembourg S.A.
      5, Rue des Mérovingiens
      L-8070 Bertrange
      Luxembourg

Esperti tal-UE

  L-esperti f’qasam ta’ politika tal-UE jistgħu jirreġistraw il-kredenzjali tagħhom f’bażi tad-data tal-esperti miżmuma minn istituzzjoni jew aġenzija tal-UE.

  L-esperti rreġistrati jistgħu mbagħad jiġu reklutati għal kompiti speċifiċi, kif meħtieġ.

  Tgħallem kif tista’ ssir espert tal-Kummissjoni tal-UE.

  Tista’ tiċċekkja wkoll is-Servizz Komunitarju ta’ Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp (CORDIS).

 

Assistenti Parlamentari

  L-assistenti parlamentari jaħdmu direttament mal-Membri tal-Parlament Ewropew u jgħinuhom f’ħidmithom billi jwettqu numru kbir ta’ kompiti. Il-pożizzjonijiet huma bbażati fi Brussell, fi Strasburgu jew fil-Lussemburgu.

  Ara s-sit web tal-Parlament Ewropew għal aktar informazzjoni.

  Tista’ tiċċekkja wkoll is-siti web tal-gruppi politiċi tal-Parlament tal-UE għal informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom stess.

 

Lingwisti freelance

  Mal-istituzzjonijiet tal-UE hi disponibbli karriera freelance għat-tradutturi u l-interpreti.

  Biex issir traduttur freelance:

 • għall-Kummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok ikkonsulta l-avviżi tas-sejħa għall-offerti.
 • għall-Qorti tal-Ġustizzja, jekk jogħġbok ikkonsulta l-avviżi tal-kuntratti.

  Biex issir interpretu freelance fil-Kummissjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew jew fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, jekk jogħġbok tgħallem aktar billi żżur Ninterpretaw għall-Ewropa.

 

Persunal tal-manutenzjoni u tal-canteens

   Il-ħaddiema tal-manutenzjoni u l-persunal tal-canteens jiġu reklutati permezz ta’ kumpaniji kontraenti esterni.

   Dawn il-kuntratti jingħataw permezz ta' proċeduri ta' sejħiet għal offerti.

 

Tista’ titgħallem aktar fil-paġna tal-finanzjament u s-sejħiet għall-offerti tal-UE. Tista’ ssib xi wħud minn dawn il-pożizzjonijiet fil-paġna tal-opportunitajiet ta’ xogħol tal-EPSO.