Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(FRONTEX) L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, tippromwovi, tikkoordina u tiżviluppa l-ġestjoni tal-fruntieri Ewropej f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u l-kunċett ta’ Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri.

Location
Varsavja (il-Polonja)