Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), li hu bbażat fi Brussell, hu korp konsultattiv tal-UE magħmul minn rappreżentanti eletti lokali u reġjonali mill-Istati Membri tal-UE. Permezz tal-KtR huma jistgħu jaqsmu l-opinjoni tagħhom dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE li jista’ jkollha impatt dirett fuq ir-reġjuni u l-ibliet.

Sabiex tiġi rreklutat bħala uffiċjal fil-KtR, trid tgħaddi minn kompetizzjoni miftuħa organizzata fil-livell interistituzzjonali mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jimpjega wkoll persunal temporanju jew kuntrattwali. L-impjegati ta’ korpi lokali, reġjonali u nazzjonali jew ta’ organizzazzjonijiet intergovernattivi jistgħu japplikaw ukoll għall-post ta’ esperti nazzjonali sekondati.

Location
Brussell (il-Belġju)