Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Istituzzjonijiet tal-UE

L-istituzzjonijiet tal-UE huma fil-qalba tas-sistema tal-UE. Dawn inħolqu mill-gvernijiet nazzjonali biex jgħinuhom jiksbu l-għanijiet li stabbilixxew fit-trattati fundaturi u huma l-korpi prinċipali tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

L-EPSO jagħżel il-kandidati għall-istituzzjonijiet tal-UE li ġejjin: il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE), il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD).

Location
Brussell (il-Belġju)
Lussemburgu (il-Lussemburgu)