Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(EEA) L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tipprovdi informazzjoni soda u indipendenti dwar l-ambjent lil dawk involuti fl-iżvilupp, l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politika ambjentali, kif ukoll lill-pubbliku ġenerali.

Location
Copenhagen (id-Danimarka)