Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(ECHA) L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi hija l-mutur fost l-awtoritajiet regolatorji fl-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni innovattiva dwar il-kimiċi tal-UE għall-benefiċċju tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll għall-innovazzjoni u l-kompetittività. L-ECHA tgħin lill-kumpaniji biex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni, tmexxi ’l quddiem l-użu sikur ta’ sustanzi kimiċi, tipprovdi informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi u tindirizza s-sustanzi kimiċi li huma ta’ tħassib.

Location
Helsinki (Finlandja)