Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(ACER) l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

L-Aġenzija tikkomplementa u tikkoordina x-xogħol tar-regolaturi nazzjonali tal-enerġija fil-livell tal-UE, u taħdem lejn it-tlestija tas-suq uniku tal-enerġija tal-UE għall-elettriku u l-gass naturali.

Location
Ljubljana (is-Slovenja)