Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kif jiddeċiedi l-bord ta’ selezzjoni dwar kemm il-punt jagħti lil kull tweġiba fl-evalwatur tal-kapaċitajiet?

Il-bord ta’ selezzjoni adotta kriterji ta’ evalwazzjoni oġġettivi qabel is-selezzjoni u skont l-avviż tal-kompetizzjoni.

Għalhekk il-punteġġ jirrifletti l-ġudizzju tal-bord ta’ selezzjoni dwar kemm l-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni tiegħek issodisfat b’mod tajjeb il-kriterji fil-karta ta’ evalwazzjoni.