Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Il-bord tas-selezzjoni se jara l-applikazzjoni sħiħa tiegħi waqt li jirreġistra l-punteġġ tal-Evalwatur tal-Kapaċitajiet?

Le, is-selezzjoni abbażi ta’ kwalifiki hi bbażata BISS fuq it-tweġibiet li int ipprovdejt fit-tab tal-Evalwatur tal-Kapaċitajiet.

Il-bord tas-selezzjoni mhux se jirreferi għal informazzjoni pprovduta xi mkien ieħor fl-applikazzjoni tiegħek.