Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Innutajt diskrepanza bejn il-valutazzjonijiet differenti fil-passaport tal-kompetenzi tiegħi. Bilfors li hemm żball.

Kun af li l-valutazzjonijiet kwalitattivi mogħtija fil-passaport tal-kompetenzi huma speċifiċi għal kull eżerċizzju u peress li l-prestazzjoni tal-kandidat għal kompetenza speċifika tista’ tvarja minn eżerċizzju għall-ieħor, dawn il-valutazzjonijiet jistgħu jvarjaw ukoll.