Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Il-kummenti huma limitati wisq, għandi bżonn aktar spjegazzjonijiet dwar il-punteġġ tiegħi

Question categories:

Suppost diġà rċevejt il-punteġġ u l-kummenti fl-ittra tar-riżultati tiegħek. Mhux se jiġu provduti aktar kummenti.