Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Għandi nibgħat id-diplomi tiegħi u dokumenti oħrajn relatati mal-esperjenza professjonali tiegħi?

M’hemm bżonn tibgħat ebda dokument ta’ sostenn meta tissottometti l-applikazzjoni tiegħek.

Int se tintalab tipprovdi kopji tad-dokumenti, id-diplomi u ċ-ċertifikati ta' sostenn tiegħek li jikkonfermaw l-eliġibbiltà tiegħek fi stadju aktar tard tal-proċedura ta' selezzjoni.