Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Xi jfissru l-gradi differenti ta' Amministratur?

Question categories:

Karriera ta' amministratur tkopri l-gradi minn AD 5 sa AD 16

B’mod ġenerali, AD 5 hu l-livell tad-dħul għall-gradwati universitarji. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, mhi meħtieġa ebda esperjenza professjonali.

Is-selezzjoni u r-reklutaġġ jistgħu jiġu offruti wkoll fil-gradi AD 5 / AD 6/ AD 7 għal rwoli aktar speċjalizzati. Tkun meħtieġa esperjenza rilevanti ta’ diversi snin. 

AD 9 / AD 12 hu l-livell ta’ maniġment intermedju. Is-selezzjoni/ir-reklutaġġ f'dawn il-gradi jirrikjedi esperjenza preċedenti ta' maniġment.