Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’inhuma l-istruzzjonijiet biex tagħmel it-testijiet bil-kompjuter?

Question categories:

Jekk jogħġbok iċċekkja l-Avviż ta’ Kompetizzjoni jew is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess tal-proċedura tas-selezzjoni tiegħek għan-numru ta’ mistoqsijiet, it-tul ta’ żmien u l-marki minimi meħtieġa għat-testijiet.

Wasla fiċ-ċentru tal-ittestjar:

L-indirizz taċ-ċentru tal-ittestjar qiegħed imniżżel fil-link fl-ittra ta’ konferma tal-ibbukkjar tiegħek. Tista’ ssib din il-konferma fil-kont tal-EPSO tiegħek meta tkun irreġistrajt għat-testijiet. Trid tasal mill-anqas 30 minuta qabel l-appuntament tiegħek. Id-disponibbiltà mhix garantita jekk tasal tard jew jekk titlef l-appuntament tiegħek.
Nixtiequ nistednuk taqra l-mistoqsija frekwenti tagħna dwar X’inhuma r-regoli ta’ kondotta fiċ-ċentri tal-ittestjar bil-kompjuter? qabel ma tmur għat-test.

Għat-testijiet b’għażliet multipli:

Se tingħata l-ewwel post disponibbli. Jekk tasal kmieni, tista’ tingħata l-għażla li tagħmel it-testijiet tiegħek qabel il-ħin tal-eżami skedat. F’każ ta’ dewmien ta’ aktar minn 30 minuta minħabba ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll tal-kuntratturi tagħna, pereżempju kwistjonijiet tekniċi, tista’ tistaqsi liċ-ċentru tal-ittestjar biex jagħtik appuntament ġdid f’data oħra.

Għall-istudju tal-każ, it-test bil-miktub fil-qasam u t-testijiet tat-traduzzjoni:

Il-kandidati huma rakkomandati li jaħsbu għal aktar żmien fiċ-ċentru tal-ittestjar f’każ ta’ dewmien mhux mistenni. L-iskeda tal-eżamijiet tista’ tiġi affettwata u tista’ eċċezzjonalment tirriżulta f’dewmien ta’ diversi sigħat. Dan jiddependi min-natura tal-problema. Aktar informazzjoni se tingħata fiċ-ċentru tat-testijiet innifsu jekk ikun hemm il-bżonn.

Kontroll tal-identità:

Fiċ-ċentru tal-ittestjar trid iġġib miegħek:

  • konferma tal-ibbukkjar ipprintjata mill-kont tal-EPSO tiegħek;
  • dokument validu li jagħti prova tal-identità tiegħek b'ritratt reċenti u l-firma, pereżempju: passaport, karta tal-identità nazzjonali, liċenzja fotografika tas-sewqan, permess ta’ residenza nazzjonali/reġjonali, karta tal-identità militari.
  • Jekk l-ID fotografika provduta ma jkollhiex firma, għandha tiġi provduta prova ulterjuri tal-identità b’firma fuqha, bħal: liċenzja tas-sewqan mhux fotografika, kard bankarja/kard ta’ kreditu.

Id-dettalji personali tiegħek fuq id-dokumenti msemmija hawn fuq għandhom ikunu identiċi għal dawk fil-kont tal-EPSO tiegħek.

Bidu tat-testijiet:

Jekk jogħġbok innota li ma tistax titlob biex tbiddel l-istazzjon tax-xogħol allokat lilek.

 

Hekk kif it-test tiegħek jinfetaħ, int tintalab tikkonferma ismek. Jekk it-test ma jkunx f’ismek, agħfas “Le” u nnotifika lill-inviġilatur immedjatament.
L-istruzzjonijiet kollha fit-testijiet, inkluż il-filmat istruttiv, l-iskrins introduttorji kif ukoll l-istħarriġ normalment se jkunu bit-tieni lingwa tiegħek. Dan jista’ jvarja għall-kompetizzjonijiet tal-lingwisti.
Int se tagħmel it-testijiet bil-lingwi li tkun għażilt fl-applikazzjoni tiegħek. Tista’ tiċċekkja dan fil-kont tal-EPSO tiegħek. Jekk jogħġbok innota li l-għażliet lingwistiċi ma jistgħux jinbidlu ladarba l-formola ta’ applikazzjoni tkun ġiet sottomessa. 
Kull stazzjon tax-xogħol għandu jkollu t-tagħmir li ġej: 

  • bord fejn tikteb in-noti
  • marker pen
  • mouse tal-lemin
  • Għat-testijiet tal-proċeduri tal-għażla tal-CAST/P BISS: kalkulatur li jinżamm fl-idejn b’funzjonijiet bażiċi (muri hawn taħt jew simili, skont il-post taċ-ċentru tal-ittestjar tiegħek). Peress li qed jintużaw kalkulaturi ssimplifikati, mhux se jibqgħu jiġu pprovduti struzzjonijiet dwar il-kalkulaturi. Hi r-responsabbiltà tiegħek li tiżgura li l-kalkulatur jaħdem (inkluż it-tħassir tal-memorja) qabel il-bidu tat-testijiet.
  • kalkulatur fuq skrin (ara l-istampa 4 hawn taħt), jekk tagħmel it-testijiet numeriċi
  • tagħmir għall-widnejn biex telimina l-istorbju li jintrema wara l-użu (fuq talba)
  • protetturi tal-widnejn, li jitqiegħdu fuq il-partizzjonijiet bejn l-istazzjonijiet tax-xogħol, jew fuq talba.

​ Jekk jogħġbok iċċekkja li l-oġġetti kollha jaħdmu qabel ma tibda t-testijiet tiegħek. Jekk ikollok bżonn xi għajnuna matul it-testijiet, jekk jogħġbok sejjaħ lill-inviġilatur billi tgħolli jdek.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Filmat istruttiv:

Qabel ma tibda t-testijiet se jkun hemm filmat istruttiv ta’ 5 jew 10 minuti (skont it-tip ta’ test) dwar in-navigazzjoni u kif twieġeb fit-testijiet.
Billi l-ambjent tal-ittestjar u n-navigazzjoni fl-eżami huma spjegati fid-dettall fil-filmat istruttiv, il-kandidati jitqiesu li huma konxji ta’ dawn il-funzjonijiet u bħala tali l-ebda lment f’dan ir-rigward mhu se jiġi aċċettat mill-EPSO.
Għal xi mistoqsijiet li jista’ jkollok skrolja ’l isfel u ara l-mistoqsija sħiħa u t-tweġibiet kollha. Ladarba tkun lestejt il-filmat istruttiv, agħfas “TMIEM” biex tibda t-test.

Pawżiet u tmiem tat-testijiet:

Għandek tlesti t-testijiet kollha.
Jista’ jkun hemm pawża fakultattiva f’punt speċifiku matul it-testijiet. Il-mument eżatt jiġi kkomunikat fl-ittra tal-istedina.
Jekk jogħġbok oqgħod attent li, mingħajr ma trid, ittemm il-pawża (billi tikklikkja l-buttuna “END”) peress li din tagħti bidu għat-test li jmiss.
Jekk toħroġ mill-kamra tat-test fi kwalunkwe ħin matul it-testijiet (pawża mhux skedata) l-ebda ħin żejjed ma jingħatalek.
Fil-każ ta’ ċerti testijiet jekk tixtieq tlesti t-testijiet kmieni, tista’ titlaq mill-kamra bil-kwiet wara li tinnotifika inviġilatur.
Għandek tiffirma kull darba li tidħol u toħroġ mill-kamra tat-testijiet.

Stħarriġ:

Fi tmiem it-testijiet (bl-eċċezzjoni tal-e-tray), int se tintalab li tikkompleta stħarriġ fakultattiv ta’ 5 minuti dwar l-esperjenza tiegħek tal-ittestjar. Din it-taqsima ma għandhiex tintuża biex isiru kummenti/osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet tekniċi jew talbiet għal newtralizzazzjoni ta’ mistoqsijiet (jekk jogħġbok ara l-FAQs rilevanti). Ma jingħatawx punti għall-istħarriġ.

Wara t-testijiet:

Wara li tlesti t-testijiet, inti tista’ titlob ċertifikat tal-attendenza fiċ-ċentru tat-testijiet.
Ir-riżultati tat-test ma jiġux mogħtija fiċ-ċentri tal-ittestjar.
Wara li ż-żmien tal-ittestjar ikun għalaq ir-riżultati jiġu pproċessati permezz tal-Prometric, mibgħuta lill-EPSO u approvati mill-Bord ta’ Selezzjoni f’laqgħa apposta. Tipikament, din il-proċedura tista’ tieħu diversi ġimgħat.
Jekk ikun hemm bżonn, il-perjodu tal-ittestjar jista’ jiġi estiż.