Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Riżultati finali tal-kompetizzjoni - EPSO/AD/332/16 - ĠURISTI LINGWISTI TAL-LINGWA SPANJOLA (ES) (AD7)

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati taċ-ċentru ta' valutazzjoni u tal-kompetizzjoni finali fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 22/02/2018 Numru ta' kandidati fil-lista ta' riżerva: 10 Skor minimu: 166​ Il-lista ta' riżerva se tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali u fis-sit web tagħna bejn xahar jew xahrejn wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati finali tal-kompetizzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati.

Post date:

Membri tal-bord tal-għażla

New draft Delete Translate Manage display Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu (permezz ta' EPSO ), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir- Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa , jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni. Chairperson Stephanie RIDLEY Chairperson alternattiv Lena WESTBERG Membri Monica FUENTES GARCIA Lucio MASTROSIMONE Josanne BONNICI Amparo RUEDA BUESO Alfonso CERCAS Alessio LIMONET Ino Mario GRECH Silvia CANNALIRE Membri alternattivi Jose Maria SUBRA ALFARO Ilaria FUSILLI Tania GRECH Maria GOMEZ-LEAL Sveva BARBAGALLO Glorienne PORTELLI

Post date:

Stedina għaċ-Ċentru ta' valutazzjoni

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tal-istedina għaċ-Ċentru ta' Valutazzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 13/10/2017 Numru ta' kandidati mistednin għaċ-ċentru ta' valutazzjoni: 32 Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà jiġu ammessi.

Post date:

Riżultati ta' ammissjoni

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati ta' ammissjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 04/04/2017 Numru ta' kandidati mistednin għat-testijiet tat-traduzzjoni: 61 Skor minimu meħtieġ fit-testijiet ta' ammissjoni biex tkun mistieden għat-testijiet ta' traduzzjonijiet: 43​

Post date:

Numru ta' applikazzjonijiet

New draft Delete Translate Manage display Numru ta' applikazzjonijiet: 619

Post date: