Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Riżultati finali tal-kompetizzjoni - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati taċ-ċentru ta' valutazzjoni u tal-kompetizzjoni finali fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 31/03/2021 Numru ta' kandidati fil-lista ta' riżerva: 3 Skor minimu: 159,5​ Il-lista ta' riżerva se tiġi ppubblikata fis-sit web tagħna fi żmien bejn wieħed u ieħor xahar mill-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-kompetizzjoni finali fil-profili tal-EPSO tal-kandidati.

Post date:

Stedina liċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni mill-bogħod - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tal-istedina għaċ-Ċentru ta' Valutazzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 25/01/2021 Numru ta' kandidati mistednin għaċ-ċentru ta' valutazzjoni: 9 Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà jiġu ammessi.

Post date:

Riżultati ta' ammissjoni - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati ta' ammissjoni fil-profili tal-EPSO tal-kandidati: 03/07/2020 Numru approssimattiv ta' kandidati mistednin għaċ-Ċentru ta' Evalwazzjoni: 9 Punteġġ minimu meħtieġ: 32​

Post date:

Membri tal-bord tal-għażla - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet ta' selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord li tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lill-membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu (permezz ta' EPSO ), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir- Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa , jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom liċ-Chairperson tal-bord tas-selezzjoni. Chairperson Pedro Cabral Chairperson alternattiv Mónika Szabó Membri Zsófia Asztalos Emese Boros Peklár Peter Ötvös Membri alternattivi Angela Juhasz-Toth Hajnal Balogh

Post date:

Admission to the preliminary test - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019 Number of candidates invited to the preliminary test: 22 All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Post date:

Riżultati ta’ ammissjoni - l-ewwel fażi - Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU)

New draft Delete Translate Manage display Pubblikazzjoni tar-riżultati ta' ammissjoni (l-ewwel fażi) fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 12/06/2019 Numru ta' kandidati ammessi għall-fażi ta' ammissjoni li jmiss (Talent screener): 22

Post date: