Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kā pieteikties

ES iestāžu darbinieku atlases procedūras ir atkarīgas no tā, kādai darbinieku kategorijai kandidāts pieteicies.

Izlasiet zemāk redzamās sadaļas, tur ir detalizēta informācija par katru kategoriju. Vispārīgais princips ir tāds, ka atlasi veic Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO); jo īpaši tas attiecas uz pastāvīgajiem darbiniekiem.

Izpētiet arī EPSO lapu par testiem. Tajā atradīsiet pārskatu par mūsu testiem un gūsiet priekšstatu par to, kādas prasmes jāpilnveido, lai testus izdotos nokārtot.

Sīkāku informāciju meklējiet Civildienesta noteikumos un EPSO tīmekļvietnes lapā, kur ir atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Izpētiet EPSO sagatavotos karjeras profilus ES iestādēs un pieejamās vakances.

Pastāvīgie darbinieki

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus darbā pieņem divējādi.

1. CAST pastāvīgā atlases procedūra 

Līgumdarbiniekus var atlasīt ar pastāvīgo atlases procedūru (“CAST Permanent”). 

CAST ir saīsinājums no “Contract Agents Selection Tool”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē “līgumdarbinieku atlases rīks”, savukārt procedūras apzīmējums “pastāvīgā” nozīmē, ka šai atlases procedūrai nav noteikta pieteikšanās termiņa.

Mūsu lapā par darba iespējām varat atrast uzaicinājumus paust ieinteresētību dalībai CAST pastāvīgajā atlases procedūrā uz tādiem profiliem kā finanses, politiskās lietas un ES politika, sekretariāta un kancelejas darbinieki, informācijas tehnoloģijas, tiesības, komunikācija u. c. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievēro uzaicinājumā sniegtie norādījumi.   

Lai varētu piedalīties procedūrā, ir jāizveido EPSO konts un CAST pieteikumu datubāzē jāievada savi persondati un informācija par darba pieredzi un izglītību.

Tas, ka kandidāts iesniedzis pieteikumu pastāvīgajai atlases procedūrai, nenozīmē, ka viņu noteikti uzaicinās kārtot testus. 

Kad rodas vajadzība pieņemt jaunus darbiniekus, ES iestādes, struktūras un aģentūras var veikt meklēšanu CAST pieteikumu datubāzē un atlasīt vairākus pieteikuma iesniedzējus, kuru prasmes atbilst attiecīgās vakances prasībām.

Priekšatlasi izturējušos kandidātus uzaicinās kārtot EPSO rīkotus testus: datorizētus daudzizvēļu testus, kuros pārbauda spēju loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu, kompetences testu (zināšanas par specializācijas jomu) vai valodas izpratnes testu (lingvistu profiliem). Kamēr tiek veikti pielāgojumi testēšanas sistēmā, EPSO atbild par loģiskās analīzes testu organizēšanu, bet ne par kompetenču pārbaudījumiem. ES iestāžu darbā pieņemšanas dienesti attiecīgi pielāgos līgumdarbinieku atlases procedūru un informēs par to attiecīgos dienestus.

Kandidātus, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, var uzaicināt uz interviju un visbeidzot arī pieņemt darbā.

Plašāku informāciju atradīsiet mūsu lapā par CAST pastāvīgo atlases procedūru – turpat varat arī uzreiz pieteikties.  

 

2. Ad hoc vakances

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var arī pieņemt darbā līgumdarbiniekus konkrētiem amatiem, kad vien rodas tāda vajadzība. Šādā veidā parasti tiek meklēti dažādu jomu speciālisti, piemēram, finanšu asistenti, sociālo zinātņu eksperti, tīmekļvietņu pārziņi, kiberdrošības inženieri u. c. 

Atšķirībā no CAST pastāvīgās atlases procedūras šajā gadījumā katrai vakancei ir pieteikuma iesniegšanas termiņš un katra no tām satur informāciju par pieteikšanos, atlases procedūru un citas ziņas.

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras publicē ad hoc līgumdarbinieku vakances un nosaka savas pieteikšanās un atlases procedūras

Līgumdarbinieku vakances, kurām var pieteikties pašlaik, varat atrast mūsu lapā par darba iespējām

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus parasti pieņem darbā uz ierobežotu laiku, lai aizstātu ierēdņus vai pastiprinātu dažu dienestu resursus

Pagaidu darbinieki var būt nepieciešami visdažādākajiem uzdevumiem, piemēram, sociālo zinātņu speciālisti, projekti vadītāji, tulkotāji, analītiķi, plānošanas speciālisti. 

Darbā pieņemošās ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var publicēt pagaidu darbinieku vakances EPSO lapā par darba iespējām un pašas rīkot atlases procedūru.

Atkarībā no konkrētā brīža vajadzībām tās, iespējams, nodod atlases procedūras rīkošanu EPSO ziņā. Tādā gadījumā atlases procedūru papildina uzaicinājums paust ieinteresētību, kurā ir ziņas par attiecīgā amata profilu, atbilstības kritērijiem un kārtojamiem pārbaudījumiem.

Informāciju par citām vakancēm varat atrast ES iestāžu un citu struktūru tīmekļlapās par vakancēm.
 

Norīkotie valsts eksperti (NVE)

Norīkotie valsts eksperti (NVE) ir kvalificēti ES dalībvalstu ierēdņi, kas uz noteiktu laiku savas īpašās zināšanas nodod ES rīcībā.

ES iestādes un aģentūras pieņem darbā šādu ekspertu, kad tām vajadzīgs darbinieks, kuram ir unikālās prasmes, ko var piedāvāt attiecīgais NVE: tās var būt tehniskas, juridiskas ar drošību, finansēm u.c. jomām saistītas zināšanas.

NVE vakances bieži izziņo EPSO lapā par darba iespējām. Visa informācija par atlases procedūru, norīkojuma nosacījumiem, atbilstības kritērijiem un darba pienākumiem atrodama attiecīgajā paziņojumā par vakanci. 

Darbā pieņemošās ES iestādes, aģentūras un citas struktūras pašas rīko pieteikšanās un atlases procedūras. 

Ja vēlaties saņemt informāciju par pašreizējām iespējām pieteikties uz šādu darbu, sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES.

Citi
  • Pagaidu darba aģentūras darbinieki

Šos darbiniekus pagaidu darba aģentūras nodarbina, lai viņi īslaicīgi strādātu ES iestādēs. Viņi nav ES iestāžu darbinieki.

Šādi darbinieki veic dažādus fiziskus, tehniskus vai citus konkrētus uzdevumus.

Aģentūras Briselē

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tālr.: +32 2 643 4790
E-pasts: inhouse_1230@randstad.be
Tīmekļvietne: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Tālr.: +32 2 212 1920
E-pasts: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tālr.: +32 2 513 14 14
E-pasts: publicsector@daoust.be
Tīmekļvietne: www.daoust.be

 

Aģentūras Luksemburgā

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • ES eksperti

Eksperti, kas pārzina kādu ES politikas jomu, var reģistrēties kādas ES iestādes vai aģentūras uzturētajā ekspertu datubāzē.

Tad reģistrētos ekspertus var pēc vajadzības nolīgt konkrētu darbu veikšanai.

Uzziniet, kā varat kļūt par ekspertu Eiropas Komisijā.

Varat arī vērsties Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienestā (CORDIS) .

 

  • Deputātu palīgi

Deputātu palīgi strādā tieši kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un viņiem palīdz, veicot visdažādākos pienākumus. Viņi strādā Briselē, Strasbūrā vai Luksemburgā.

Plašāka informācija atrodama Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē.

Skatiet arī Eiropas Parlamenta politisko grupu tīmekļvietnes, kur ir ziņas par to rīkotajām atlases procedūrām.

 

  • Ārštata valodu speciālisti

Tulkotāji un konferenču tulki ES iestādēs var strādāt arī ārštatā.

Ja vēlaties kļūt par ārštata tulkotāju

  • Eiropas Komisijā, skatiet attiecīgos paziņojumus par piedāvājumu konkursiem;
  • ES Tiesā, skatiet paziņojumus par līgumiem.

Ja gribat kļūt par ārštata tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu par tulku karjeras iespējām ES iestādēs.

 

  • Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Apkalpojošo personālu un ēdnīcu darbiniekus darbā pieņem, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz ārēji darbinieku atlases uzņēmumi.

Šos līgumus piešķir atklāta konkursa procedūrās.

Vairāk varat uzzināt lapā par ES finansējumu un publisko iepirkumu.